OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O MNE

  • narodil som sa v roku 1989 v Žiari nad Hronom, pričom momentálne žijem v Kežmarku
  • navštevoval som základnú školu na ul. M. R. Štefánika a po nej som nastúpil na Gymnázium v Kremnici
  • po ukončení štúdia na Gymnáziu v Kremnici som bol denným študentom na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre, kde som získal titul Magister geografie v regionálnom rozvoji
  • k turistike ma priviedli rodičia a predovšetkým ujo, ktorý kedysi pôsobil práve vo Vysokých Tatrách ako horolezec a horský vodca
  • okrem turistiky patrí k mojím záľubám aj cestovanie, geografia či šport
  • som členom klubu JAMES

 

 

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44