OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Doprava

Doprava vo Vysokých Tatrách je zabezpečovaná rôzne. Najdôležitejšou dopravnou trasou je prepojenie spádového územia Vysokých Tatier s turistickými centrami priamo v nich a aj ich samotné prepojenie medzi sebou.

Ide o prepojenie mesta Poprad s Tatranskou Lomnicou prostredníctvom motorového vlaku, Starého Smokovca s Hrebienkom, ktoré zabezpečuje pozemná lanová dráha a ozubnicová železnica prepravuje ľudí z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso. 

Vo Vysokých Tatrách premáva Tatranská elektrická železnica (TEŽ), ktorá premáva na trase Poprad - Starý Smokovec, Starý Smokovec - Štrbské Pleso a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. K dispozícii je aj kabínková lanová dráha z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, sedačková lanová dráha zo Skalnatého plesa na Lomnické sedlo a zo Štrbského Plesa na Chatu pod Soliskom. Využiť môžete aj visuté lanové dráhy medzi Tatranskou Lomnicou a Skalnatým plesom a medzi Skalnatým plesom a Lomnickým štítom. 

 

Viac info nájdete na: http://www.vysoketatry.com/doprava/doprava.html

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44