OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Plesá a vodopády

Batizovské pleso (1 884 m n. m.) - jediné väčšie pleso Batizovskej doliny. V jeho blízkosti prechádza Tatranská magistrála

Batizovské vodopády (1 870 m n. m.) - ľadovcové vodopády nachádzajúce sa v Batizovskej doline. Vodopády vytvára Batizovský potok vo výške 1870 m. Vodopád je široký 2 m a prístupný z Vyšných Hágov

Hviezdoslavov vodopád (1 575 m n. m.) -  ľadovcový vodopád, ktorý sa nachádza v Bielovodskej doline. Vytvára ho Zelený potok a je vysoký asi 15 m. Prístupný po modrej značke z Lysej Poľany

Kmeťov vodopád (1 245 m n. m.) - kaskádovitý trojstupňový vodopád na Nefeerskom potoku. Celá kaskáda dosahuje dĺžku 900 m. Jej najvyšší stupeň (80 m) je zároveň aj najvyšším vodopádom na Slovensku

Modré pleso (2 189 m n. m.) - najvyššie položené stále pleso. Leží v závere Malej Studenej doliny a vedie popri ňom chodník do sedla Sedielko

Nižné Temnosmrečinské pleso (1 677 m n. m.) - jedno z najkrajších tatranských plies s plochou 12 ha a hĺbkou 38 m. Je to tretie najväčšie pleso slovenskej časti Tatier

Obrovský vodopád (1 330 m n. m.) - vodopád na Malom Studenom potoku s výškou asi 20 m. Nad vodopádom vedie mostík, z ktorého je vodopád najlepšie viditeľný

Popradské pleso (1 494 m n. m.) - turisticky známe pleso v Mengusovskej doline. Je to jedno z mála prirodzene zarybnených plies. Neďaleko neho je symbolický cintorín a vedú popri ňom dôležité turistické značky na Rysy a na Ostrvu. Má rozlohu 6,9 ha a hĺbku 17 m

Skalnaté pleso (1 751 m n. m.) - leží pod vrcholom Lomnického štítu v Skalnatej kotline. Nájdeme pri ňom stanicu visutej kabínkovej lanovky na Lomnický štít, konečnú stanicu kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice a Observatórium Astronomického ústavu SAV, hotel Encián a Skalnatú chatu. 

Štrbské pleso (1 347 m n. m.) - najtypickejšie morénové pleso na južnej strane Vysokých Tatier. Má rozlohu 19,76 ha a hĺbku 20 m. Nevteká do neho nijaký potok. Druhé najväčšie pleso na Slovensku. Historické jadro osady pri Štrbskom plese leží na čelnej moréne Mlynického ľadovca

Ťažký vodopád (1 615 m n. m.) - ľadovcový puklinový vodopád, ktorý sa nachádza v Bielovodskej doline. Vytvára ho Ťažký potok a je vysoký asi 10 m. Prístupný po modrej značke z Lysej Poľany

Vajanského vodopád (1 620 m n. m.) - ľadovcový vodopád nachádzajúci sa v Temnosmrečinskej doline. Vytvára ho Temnosmrečinský potok a je vysoký asi 30 m a široký 2,5 m. Vedie k nemu trasa z Podbanského cez Tichú dolinu alebo z Troch Studničiek cez Kôprovú dolinu

Velický vodopád (1 750 m n. m.) - vodopád vo Velickej doline nad Velickým plesom prezývaný aj "Večný dážď" s výškou 15 m 

Veľké Hincovo pleso (1 946 m n. m.) - najväčšie a najhlbšie pleso na slovenskej strane Vysokých Tatier. Má rozlohu 20,08 ha a hĺbku 53 m

Vodopád Skok (1 760 m n. m.) - asi 30 m vysoký vodopád v Mlynickej doline. Jeden z najkrajších tatranských vodopádov. Výstup okolo vodopádu vedie po šmykľavých kamenných platniach

Vodopády Studeného potoka (1 160 - 1 330 m n. m.) - najvyššie je položený Obrovský vodopád, nižšie je Trojitý vodopád a Veľký vodopád a najnižšie je Dlhý vodopád

Zelené pleso (1 551 m n. m.) - leží na dne Doliny Zeleného plesa pri rovnomennej chate. Typické zelené sfarbenie je zapríčinené vyvieraním spodných prameňov pod jeho hladinou. Nad plesom sa týči úžasná dominanta Jastrabej veže

 

OSTATNÉ PLESÁ ZORADENÉ PODĽA DOLÍN

Tichá dolina - Vyšné a Nižné Tomanovské pliesko, Vyšné a Nižné Valentkovo pliesko, Licierové plieska (4)

Kôprová dolina - Kobylie pleso, Malé, Nižné a Vyšné Terianske pleso, Vyšné Temnosmrečinské pleso, Kôprové pliesko, Hlinské oko

Važecká dolina - Jamské pleso, Zelené Krivánske pleso, Malé pliesko, Skryté pliesko, Stratené pliesko

Mlynická dolina - Nové Štrbské pleso, Štrbské rybníky (2), Mlynické plieska (3), Pliesko pod Skokom, Pliesko nad Skokom, Malé a Stredné Kozie pliesko, Vyšné Kozie plesá (2), 

Furkotská dolina - Malé, Nižné a Vyšné Rakytovské pliesko, Nižné a Vyšné Smrekovické pliesko, Nižné a Vyšné Furkotské pleso, Sedielkové plieska (3), Nižné Wahlenbergovo pleso, Ostré pliesko, Soliskové pliesko

Mengusovská dolina - Ľadové pleso, Dračie pleso, Malé Dračie pleso, Dračie oká, Rumanovo pleso, Vyšné a Nižné Rumanovo pliesko, Satanie a Malé Satanie pliesko

Žabia dolina - Predné, Veľké, Malé a Vyšné Žabie pleso

Batizovská dolina - Malé Batizovské pliesko, Batizovské oká (3), Pliesko pod Kostolíkom, Čierne pleso

Velická dolina - Kvetnicové plieska (2), Dlhé pleso, Vyšné Velické plieska (2), Wolkrovo jazierko

Slavkovská dolina - Žabie pliesko, Slavkovské plieska (2), Szontaghovo pleso, Malé Szontaghovo pliesko

Veľká Studená dolina - Nižné, Prostredné a Vyšné Sesterské pleso, Malé, Prostredné, Nižné a Vyšné Zbojnícke pleso, Zbojnícke pleso, Zbojnícke oká, Ľadové pleso, Pusté oko, Malé Pusté pliesko, Pusté pleso, Nižné, Prostredné a Vyšné Sivé pleso, Studené plesá (2), Vyšné Strelecké plesá (3)

Malá Studená dolina - Baranie pliesko

Skalnatá dolina - Jazierko, Škaredé plieska (3), Tri jazierka

Dolina Zeleného plesa - Čierne pleso, Malé pleso pri Čiernom plese

Červená dolinka - Červené pleso, Malé Červené pleso, Belasé pleso

Dolina Bielych plies - Malé pleso pri Trojrohom plese, Trojrohé pleso, Nižné a Vyšné Žeruchové pliesko, Žeruchové pliesko, Žlté pleso, Veľké Biele pleso, Malé Biele plesá (3), Študentská studňa

Javorová dolina - Kolové pleso, Čierne a Zelené Javorové pleso, Sedlákovej Javorové pliesko, Nižné a Malé Žabie Javorové pleso, Suché oko, Predné a Zadné Rigľové oko, Žabie Javorové pleso, Tiché a Malé Tiché pleso

Bielovodská dolina - Rovienkové pleso, Hrubé pleso, Svišťové plieska (3), Zamrznuté oká (7), Kačacie a Jelenie pliesko, Zelené Kačacie pleso, Ťažké a Zmrzlé pleso, Litvorové pleso, Zamrznuté pleso, Nižné a Vyšné Bielovodské Žabie pleso

Zadné Meďodoly - Belianske pleso 

 

Obrovský vodopád                                         

    

Vodopád Skok                                       

 

Vodopády Studeného potoka

 

Žabie plesá                                                                                        

 

Popradské pleso                                                                                

     

Starolesnianske pleso

Pleso nad Skokom                                                                                                           

Capie pleso

Okrúhle pleso                                            

Okrúhle pleso 

Vyšné Wahlenbergovo pleso

Štrbské pleso                                                                                     

      

 Velické pleso

Dlhé pleso vo Velickej doline                                                              

 

 Zamrznuté pleso

Plesá vo Veľkej Studenej doline z Východnej Vysokej (Ľadové, Starolesnianske, Zbojnícke, Nižné Sesterské)                   

Skalnaté pleso

Morskie Oko a Czarny Staw                                                                 

Vľavo Nižné Kozie pleso a Volie plieska

Veľké Spišské pleso                                

     

Prostredné, Dolné a Malé Spišské pleso     

     

Nižné Strelecké plesá

Sivé pleso

Dlhé pleso vo Veľkej Studenej doline

Vareškové pleso

Malé Hincovo pleso

Veľké Hincovo pleso

Nižné a Vyšné Temnosmrečinské pleso

Batizovské pleso

 

KOMPLETNÝ ZOZNAM PLIES:

 

Por.

http://goat.cz/img/sortMarkAsc.png

Pleso 
Výška  Plocha  Objem  Hĺbka  Dolina
(mnm) (m2) (m3) (m)
1 Batizovské 1 884 34 775 232 089 10,5 Batizovská
2 Belasé 1 862 700 1 103 3,8 Červená
3 Biele Veľké 1 615 9 670 4 278 0,8 Bielych plies
4 Bielovodské Žabie Nižné 1 675 46 840 325 244 20,5 Bielovodská Žabia
5 Bielovodské Žabie Vyšné 1 699 94 640 839 413 24,8 Bielovodská Žabia
6 Capie 2 075 30 595 163 987 17,5 Mlynická
7 Červené 1 811 1 820 1 261 1,7 Červená
8 Čierne Javorové 1 492 8 495 8 245 3,2 Čierna Javorová
9 Čierne Malé 1 566 665 537 2 Zeleného plesa
10 Čierne Veľké 1 579 2 910 5 128 4 Zeleného plesa
11 Dlhé (pod Gerlachom) 1 939 6 255 14 408 5,6 Velická
12 Dlhé (Zbojnícke) 1 894 11 175 24 270 7,2 Veľká Studená
13 Dračie 2 019 17 215 102 835 16 Zlomisková
14 Furkotské Nižné 1 626 1 645 682 1,2 Furkotská
15 Furkotské Vyšné 1 698 4 080 3 306 2,4 Furkotská
16 Hincovo Malé 1 921 22 260 72 360 6,4 Mengusovská
17 Hincovo Veľké 1 945 200 800 4 091 712 54 Mengusovská
18 Hrubé 1 929 1 370 1 012 1,9 Svišťová
19 Jamské 1 447 6 830 10 580 4,3 Važecká
20 Kačacie 1 591 2 175 3 757 4,2 Kačacia
21 Kobylie 1 734 2 975 735 1 Kôprová
22 Kolové 1 565 18 280 10 846 1,2 Kolová
23 Kozie Malé 1 932 520 275 1,5 Mlynická
24 Kozie Nižné 1 942 7 800 4 650 2,3 Mlynická
25 Kozie Vyšné 2 109 5 120 4 667 3,3 Mlynická
26 Kriváňske Zelené 2 012 51 380 288 685 29,5 Važecká
27 Kriváňske Zelené Malé 2 013 1 470 1 574 2,8 Važecká
28 Ľadové (Popradské) 1 925 22 540 87 397 9,7 Zlomisková
29 Ľadové (Zbojnícke) 2 057 17 350 101 133 18 Veľká Studená
30 Litvorové 1 860 18 645 135 000 19,1 Litvorová
31 Modré 2 189 4 025 4 315 4,5 Malá Studená
32 Nad Skokom 1 801 7 360 7 494 1,8 Mlynická
33 Nové Štrbské 1 311 21 135 40 640 9,6 Mlynická
34 Okrúhle 2 105 7 165 39 627 10,2 Mlynická
35 Popradské 1 494 68 695 504 380 17,6 Mengusovská
36 Pusté 2 056 11 890 32 079 6,6 Veľká Studená
37 Pusté Malé 2 061 1 450 1 807 4,4 Veľká Studená
38 Rakytovské Nižné 1 307 2 230 1 865 2,3 Furkotská
39 Rakytovské Vyšné 1 307 1 310 1 306 2,1 Furkotská
40 Rumanovo 2 090 2 610 2 730 2,8 Zlomisková
41 Rumanovo Vyšné 2 128 420 168 1 Zlomisková
42 Satanovo 1 894 2 010 2 544 3,5 Mengusovská
43 Sesterské 1 974 3 265 1 419 1,3 Veľká Studená
44 Sivé Nižné 2 012 940 513 1,6 Veľká Studená
45 Sivé Prostredné 2 013 10 810 15 523 4,8 Veľká Studená
46 Skalnaté 1 751 12 380 15 874 4,5 Skalnatá
47 Slavkovské 1 676 1 065 1 085 2,5 Slavkovská
48 Smrekovické Nižné 1 355 830 447 0,6 Furkotská
49 Spišské Malé 1 997 1 695 2 421 3,7 Malá Studená
50 Spišské Nižné 1 992 6 200 11 308 4,3 Malá Studená
51 Spišské Prostredné 2 010 18 880 50 193 4,7 Malá Studená
52 Spišské Veľké 2 013 28 700 124 591 10,1 Malá Studená
53 Spišské Vyšné 2 019 1 840 1 466 1,6 Malá Studená
54 Starolesnianske 1 988 7 200 10 588 4,2 Veľká Studená
55 Strelecké Nižné 2 021 1 255 1 799 4,4 Veľká Studená
56 Strelecké Vyšné 2 013 500 85 0,6 Veľká Studená
57 Studené Nižné 1 812 1 115 355 0,8 Veľká Studená
58 Studené Vyšné 1 811 1 650 1 385 2,1 Veľká Studená
59 Szontághovo 2 040 3 300 3 727 3,8 Slavkovská
60 Štrbské 1 347 196 700 1 299 400 20,3 Mlynická
61 Ťažké 1 611 19 900 47 722 6,2 Ťažká
62 Temnosmrečianske Nižné 1 677 117 045 1 501 500 38,1 Temnosmrečianská
63 Temnosmrečianske Vyšné 1 725 55 625 414 712 20 Temnosmrečianská
64 Terianske Nižné 1 940 55 580 871 668 47,3 Nefcerka
65 Terianske Vyšné 2 124 5 550 8 470 4,3 Nefcerka
66 Tiché 1 748 460 145 0,8 Široká
67 Trojrohé 1 611 1 680 1 247 1,4 Bielych plies
68 Vareškové 1 834 2 785 1 589 1,5 Veľká Studená
69 Velické 1 665 22 290 45 575 4,6 Velická
70 Velické Vyšné Horné 2 141 1 445 865 1,5 Velická
71 Velické Vyšné Spodné 2 118 955 455 1,2 Velická
72 Wahlenbergovo Nižné 2 053 20 280 69 701 7,8 Furkotská
73 Wahlenbergovo Vyšné 2 157 51 655 392 078 20,6 Furkotská
74 Zamrznuté 2 040 11 395 43 388 10,8 Litvorová
75 Zbojnícke Malé 1 966 415 250 0,6 Veľká Studená
76 Zbojnícke Nižné 1 955 1 950 1 426 2,5 Veľká Studená
77 Zbojnícke Prostredné 1 960 6 135 14 488 5,3 Veľká Studená
78 Zbojnícke Vyšné 1 962 6 410 18 437 8,3 Veľká Studená
79 Zelené (Kežmarské) 1 546 17 855 31 755 4,5 Zeleného plesa
80 Zelené Javorové 1 815 7 490 17 190 9,1 Zelená Javorová
81 Zelené Kačacie 1 575 25 335 28 236 2,7 Kačacia
82 Zmrzlé 1 762 22 015 86 269 12,5 Ťažká
83 Žabie Javorové Malé 1 704 1 800 2 049 3,1 Žabia Javorová
84 Žabie Javorové Veľké 1 878 11 320 60 453 15,3 Žabia Javorová
85 Žabie Malé 1 919 12 060 45 696 12,6 Mengusovská
86 Žabie Veľké 1 921 26 480 73 295 7 Mengusovská
87 Žabie Vyšné 2 046 1 710 1 025 1,5 Mengusovská
88 Žeruchové Nižné 1 774 1 140 478 1,2 Bielych plies
89 Žeruchové Vyšné 1 855 1 010 840 2,2 Bielych plies
90 Žlté 1 945 1 320 1 056 2,5 Bielych plies
  1. LACIKA, J. A I. 2009. Slovensko A – Ž. Bratislava : Ikar, 2009. 488 s. ISBN 978-80-551-2048-5
  2. KOLEKTÍV AUTOROV. 2009. VYSOKÉ TATRY. Edícia turistických máp 1:50 000. Textová časť. Harmanec : VKÚ, akciová spoločnosť, 2009. 110 s.
  3. LACKOVIČ, M. 2011. Chodníky k plesám. Bratislava : Ikar, 2011. 239 s. ISBN 978-80-551-2386-8
  4. KAM NA HORY. Bratislava. 2013. Vodopády vo Vysokých Tatrách. http://kamnahory.sk/Vodopady-vo-Vysokych-Tatrach.html (2013-09-24)
  5. GOAT. 2014. Prehľad plies http://goat.cz/PrehledPles.php?sort=PA (2014-04-11)

 

 

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44