OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Obyvateľstvo

DEMOGRAFIA

Mesto Vysoké Tatry sa nachádza v okrese Poprad pričom jeho nadmorská výška je 966 m n. m. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1793. V súčasnosti žije na ploche takmer 360 km2 presne 4 222 obyvateľov (k 31.12.2011). Z toho je 1 955 mužov a 2 267 žien. Hustota obyvateľstva je 12 obyv./km(ŠÚSR, 2013)

 

HISTÓRIA

Prvopočiatky osídľovania oblasti Vysokých Tatier spadajú až do praveku (www.tatryportal.sk), kedy lovci medveďov a losov začínali svoje prvé výstupy do divokej tatranskej prírody. Dôkazom je nálezisko lebky neandertálca z mladšej doby kamennej, ktoré bolo objavené strelmajstrom Kolomanom Kokym v Gánovciach v roku 1926. 

Stredovek priviedol do tatranského regiónu okrem lovcov zveri aj zlatokopov a hľadačov pokladov. K jedným z najznámejších baní patrili zlaté bane v oblasti Kriváňa. V 11. storočí si podmanili tatranskú prírodu maďarskí jazdci, čím sa územie Tatier stalo dedičstvom Uhorska. Prvou zachovanou písomnou listinou Vysokých Tatier, je darovacia listina z roku 1209, ktorou uhorský kráľ Ondrej II. daroval vlastnícke právo na územie Vysokých Tatier svojím dvoranom. 

Kolonizácia pokračuje aj v nasledujúcich obdobiach, kedy územie Vysokých Tatier začína priťahovať vedcov, botanikov ako aj záujemcov o turistiku a horolezectvo. Začína sa s výstavbou prvých tatranských osád, medzi ktorými bol ako prvý vystavaný v roku 1797 Starý Smokovec. Následne vyrastá ďalších 14 osád. K rozvoju turizmu významne prispela Košicko-bohumínska železnica dokončená v roku 1871. Vhodné klimatické podmienky južnej strany Vysokých Tatier stáli za zrodom histórie tatranského kúpeľníctva. Prvé liečebné domy a sanatória boli vystavané v 19. storočí. 

Prvá ubytovňa milovníkov tatranskej prírody, pod názvom Rainerova útulňa, bola vybudovaná nad Vodopádmi studeného potoka v roku 1863. V súčasnosti ponúka návštevníkom malú výstavu histórie vysokohorských nosičov ako aj horolezectva. Za zrodom dnešnej siete turistických chodníkov stojí prvá turistická organizácia - Uhorský karpatský spolok, ktorá položila ich základy ako aj základy tatranských chát. 

Po druhej svetovej vojne vznikajú prvé snahy o zjednotenie osád tatranského regiónu do jedného celku. Rok 1947 naplnil očakávania vznikom obce Vysoké Tatry. Dva roky neskôr vzniká najstarší národný park Slovenska - Tatranský národný park (TANAP). 

 

  1. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Bratislava. 2013. Mestská a obecná štatistika. http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html (2013-09-17)
  2. TATRY PORTÁL. Vysoké Tatry. 2013. História. http://www.tatryportal.sk/#&panel1-3&panel2-1 (2013-09-17)
aktualizované: 08.06.2016 13:47:44