OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Cez Bystrú lávku

Základné údaje

Čas:             5:45 hod

Vzdialenosť: 16,2 km

Prevýšenie:   1 059 m

Trasa

Štrbské pleso - vodopád Skok - Bystrá lávka - rázcestie pod Soliskom - Chata pod Soliskom - Štrbské pleso

Obtiažnosť

Technická:     3/5

Kondičná:      3/5

Popis trasy

Trasa sa začína pri Štrbskom plese. Asfaltová cesta vedie smerom na sever kde sa po pár metroch stáča doľava hlbšie do Mlynickej doliny. Prechádza tesne popri skokanských mostíkoch kde sa začína stúpať lesom. Cesta k vodopádu Skok by mala trvať 1:30 hod zo Štrbského plesa, no všetko závisí na kondícii. Niekoľko minút vedie chodník lesným porastom s dobrým podkladom z ihličia, zeminy, skál a koreňov stromov. Miestami môže byť stúpanie prudšie, no len na malý okamih. Prudšie pasáže sa striedajú s miernejšími. Po zhruba 45 - 50 minútach začína les rednúť a dostávame sa na úroveň a dokonca nad úroveň kosodreviny, čo je jasné znamenie, že sa blíži prvý medzibod - vodopád Skok, a že sme opustili tzv. "kazateľňu". Po pravej strane počujeme a vidíme potok Mlynicu, z ktorého je z diaľky vidieť vodopád. Chodník je striedavo mierny a striedavo strmší. Rýchlym tempom sa vieme dostať k vodopádu Skok za menej ako hodinku a pohodlným tempom za 1:15 - 1:25 hod. Pri vodopáde a v jeho blízkosti je dostatočný priestor na oddych a fotenie.

Spod vodopádu môžeme vidieť hrebeň Solísk po ľavej strane a hrebeň Bášt po strane pravej. Rovnako tak vidíme ako pokračuje chodník popri vodopáde. Je to matematicky najstrmšia a najnáročnejšia časť túry so sklonom viac ako 40%, avšak svojou dĺžkou nezoberie veľmi veľa síl. Chodník sa mierne posúva na ľavú stranu od vodopádu kde sa zase stáča k nemu a začína prudké stúpanie. Po pár metroch sa dostávame na obrovské mierne naklonené kamenné platne. Tento úsek je z bezpečnostných dôvodov zabezpečený reťazami, no je to skôr len preventívne opatrenie. Po kamenných platniach smeruje chodník kolmo do Mlynickej doliny strmo cez kamenné a skalné žliabky, no aj tento úsek je skutočne veľmi krátky a doslova po pár minútach sa dostávame k Plesu nad Skokom, ktoré leží na obrovskej tatranskej tabuli. Zaberá časť doliny medzi vrcholmi Štrbského a Veľkého Soliska na jednej strane a medzi Malou Baštou a Satanom na druhej strane. Celý tento úsek je absolútne nenáročný. Po niekoľkých minútach pohodlného úseku keď sa chodník drží viac pod hrebeňom Bášt, sa začína prvé prudké stúpanie, ktoré však opäť nie je veľmi dlhé. Po jeho prekonaní sa pomedzi Volie plieska, Malé a Nižné Kozie pleso dostaneme na druhú obrovskú tatranskú tabuľu. Aj tento úsek je veľmi pohodlný a čím ďalej tým viac sa nám približuje Štrbský štít, ktorý je na očiach od samého začiatku. Po pár minútach začína druhé prudké stúpanie až do Štrbského kotla, v ktorom leží Capie, ale hlavne Okrúhle pleso. Okolo Capieho plesa sa začína chodník stáčať k hrebeňu Solísk a začína záverečný výstup na Bystrú lávku. Nasleduje stúpanie, ktoré je strmé a dlhé. Úvodné metre sa ťahajú jemným traverzom až ku maličkým serpentínam. Chodník začína byť strmší a podložie nestabilnejšie, no stále pohodlné. Týmto chodníkom ideme v závislosti od kondície 35 až 60 minút. Tesne pred Bystrou lávkou sa chodník delí na ľavú, značenú, trasu a pravú, ktorá vedie pôvodným smerom a poskytuje možnosť výstupu na Furkotský štít, avšak mimo značky. Vydáme sa teda po žltej značke, ktorá sa posledné metre pre sedlom zmenila na rovný chodník no asi po 10 m vidíme reťaze. Tento úsek je len ťažko zdolateľný bez nich, ale opäť je veľmi krátky, cca 5-8 m dlhý. 

Z Bystrej lávky môžeme vidieť na jednej strane Kôprovský štít, Mengusovské štíty či Vysokú a na strane druhej Západné Tatry a Kriváň. Prvé metre zostupu Furkotskou dolinou sú zaistené reťazmi, ale tento úsek má sotva 5 m. Naskytol sa nám pohľad na Vyšné Wahlenbergovo pleso popri ktorom zostupujeme. Táto trasa je jednosmerná, takže nie je možný prechod z Furkotskej do Mlynickej doliny. Zostup je pohodlný a za krátky čas sme pri plese. Nasleduje dlhší zostup, ale pohodlný zostup po veľkých skalách a následne po ich prekonaní sa dostávame do časti s malým trávnatým porastom. Onedlho vstupujeme do kosodreviny, kde sa po pár minútach dostaneme k rázcestiu pod Soliskom. Z rázcestia vedie chodník k Chate pod Soliskom kade sa vydáme my, alebo pokračuje žltou značkou ďalej Furkotskou dolinou kde sa napája na červenú značku vedúcu k Štrbskému plesu.

Smerovník píše 15 min a skutočne je to pravdivý údaj, hoci podľa mapy sa to nemusí zdať. Chodník je viac menej pohodlný no je treba prekonať výškový rozdiel cca 55 m. Z Chaty pod Soliskom sú krásne výhľady na Štrbské pleso a je možnosť aj krátkej túry na Predné Solisko. Rovnako je aj možnosť využiť na zostup lanovku, no my sa vydáme po modrej značke opäť na Štrbské pleso.

Zostup je pohodlný a poskytuje veľký priestor. Môže byť pre niekoho monotónny, ale v celku rýchlo ubehne. Následne sa chodník blíži k lesu kde sa začína mierne zvažovať a je strmší, no po pár minútach cesty lesom sa nám po pravej strane ukazuje Štrbské pleso a dostávame sa opäť na začiatok našej túry.

 

obrázok č.1: Mlynická dolina

 

obrázok č.2: Ťažký štít, Vysoká a Dračí štít zo Štrbského plesa

obrázok č.3: Flóra na Štrbskom plese

 

obrázok č.4: Mlynický potok

obrázok č.5: Vodopád Skok

 

obrázok č.6: Štrbský štít

obrázok č.7: Capie pleso s Vysokou v pozadí

obrázok č.8: Kriváň z Bystrého sedla

obrázok č.9: Vyšné Wahlenbergovo pleso

obrázok č.10: Štrbské pleso z Chaty pod Soliskom

obrázok č.11: Mlynická dolina

 

 

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44