OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Cez Zelené a Skalnaté pleso

Základné údaje

Čas:             7:30 hod

Vzdialenosť: 19,8 km

Prevýšenie:   1 270 m

Trasa

Kežmarská Biela voda, bus - Nad Matliarmi - Šalviový prameň - Kovalčíkova Poľana - Chata pri Zelenom plese - Veľká Svišťovka - Skalnaté pleso - Pri Skalnatej chate - Štart - Tatranská Lomnica

Obtiažnosť

Technická:     2/5

Kondičná:      4/5

Popis trasy

Trasa sa začína na autobusovej zastávke v Kežmarskej Bielej vode. Celý úsek od začiatku až po Kovalčíkovu Poľanu vedie miernym stúpaním takmer výlučne lesom popri potoku Kežmarská Biela voda. Z Kovalčíkovej Poľany sa les rozširuje a naskytá sa pohľad na Malú a Veľkú Zmrzlú dolinu, nad ktorými sa vypínajú Jastrabia veža, Kolový štít, Čierny štít, Baranie rohy ale aj Pyšný a Lomnický štít. Po prekonaní strmšieho úseku za Kovalčíkovou Poľanou sa chodník vyrovnáva a prichádzame k Chate pri Zelenom plese.

Z chaty sa chodník stáča cez magistrálu o 180° a popri Čiernom plese prechádza k severným stenám Malého Kežmarského štítu. Potom vedie chodník úzkym žľabom, miestami zaistenom reťazami, serpentínami až na Veľkú Svišťovku, čo je najvyšší bod Tatranskej magistrály. Z Veľkej Svišťovky vedie trasa až na Skalnaté pleso. Úvodné metre sú poznačené serpentínami a prudším zostupom aby sme sa dostali do Huncovskej doliny. Chodník ďalej vedie juhovýchodným kotlom Huncovského štítu k Skalnatej doline, kde po južnej rázsoche príde priamo k Skalnatému plesu pod Lomnický štít. 

Nasleduje zostup cez Skalnatú chatu až do Tatranskej Lomnice. Zostup je na úvod trochu strmší, ale chodník je široký. Postupne je miernejší a miernejší až po zhruba 2:15 hod od Skalnatého plesa prídeme priamo do Tatranskej Lomnice.

 

obrázok č.1: Pohľad na Lomnický štít od Kežmarskej Bielej vody

 

obrázok č.2: Belianske Tatry

obrázok č.3: Chata pri Zelenom plese s Jastrabou vežou a Kolovým štítom

obrázok č.4: Kolový štít

obrázok č.5: Skalnaté pleso

 

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44